Oferta

Nasze przedszkole przeznaczone jest dla małej integracyjnej grupy dzieci.

Każdy z opiekunów jak i osób prowadzących zajęcia terapeutyczne/dodatkowe ma czas, w którym może podjeść indywidulanie do każdego podopiecznego. Do naszej kadry należą nauczyciele-terapeuci, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuta SI i pedagog specjalny. Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, zapewniamy kompleksową opiekę ze strony Naszych specjalistów. Chcemy rozbudzać ciekawość dzieci poprzez kreatywne zajęcia oraz indywidualne podejście. Ciekawe świata maluchy mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach, spektaklach teatralnych a także imprezach okazjonalnych organizowanych na terenie jak i poza placówką.